Xóa đói giảm nghèo

Hiệu quả từ hỗ trợ nhà ở cho người nghèo vùng dân tộc thiểu...

BVR&MT - Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành...

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững tại Đắk Lắk

BVR&MT - Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình...

Tạo động lực cho huyện 30a thoát nghèo

BVR&MT - Huyện M’Drắk là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk được thụ hưởng chính...

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất được chuyển đổi nghề

BVR&MT - Thông tư 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ về một số quy định nhằm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc...

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn...

BVR&MT - Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1086/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ...

Đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội vùng nông thôn, miền núi

BVR&MT - Thời gian qua Quảng Ninh luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU (ngày...

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều