Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có từ 16 nghìn...

BVR&MT - Đó là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 64/KH-UBND về trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ...

Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế môi...

BVR&MT - Theo Chính phủ, việc giảm bảo vệ thuế môi trường đối với xăng, dầu sẽ giúp hạ giá bán lẻ trong nước,...

Đắk Hà (Kon Tum) : Lan tỏa niềm tin từ xây...

BVR&MT - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận tích cực của nhân dân, sau...

Bản tin Media chuyên ngành

Tất cả
  video

  Số 116: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

  BVR&MT – Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 116 ngày 25/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm...
  video

  Số 115: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

  BVR&MT – Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 115 ngày 18/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm...
  video

  Số 114: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

  BVR&MT – Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 114 ngày 11/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm...
  video

  Số 113: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

  BVR&MT – Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 113 ngày 04/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm...

  Khoa học - Công nghệ

  Dân tộc - Miền núi

  Báo chí và Doanh nghiệp

  Đời sống - Xã hội

  Bạn đọc và Pháp lý

  (Lý Nhân, Hà Nam): Đất nông nghiệp đang bị sử dụng sai...

  BVR&MT - Xã Nhân Khang là một xã thuần nông thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Lĩnh vực phát triển ngành nghề chủ...

  Gia Lộc (Hải Dương): Tập trung xử lý vi phạm trên...

  BVR&MT - Huyện Gia Lộc kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới trên đất nông nghiệp, đồng thời xử lý những vi...

  Bài xem nhiều