Chính sách

Bộ Chính trị: Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản,...

BVR&MT - Bộ Chính trị vừa có kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung...

Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình...

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 783/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Đồng bào dân tộc sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT - Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, các xã trên địa bàn...

Điểm sáng trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

BVR&MT - Trong năm 2019, cả nước tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%, riêng các huyện nghèo, xã...

Quy định 9 loại phụ cấp cho cán bộ công tác tại vùng đặc...

/wp-content/uploads/audio/52790.wav BVR&MT - Các chính sách thu hút, hỗ trợ đã góp phần khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức viên chức...

Tiến hành điều tra thu thập thông tin KT-XH 53 dân tộc thiểu số

BVR&MT - Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm...

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều