Chính sách

Đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc

BVR&MT - Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc...

Đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng kết nối giao thông các tỉnh miền núi...

BVR&MT - Dự án có hai tuyến gồm tuyến 1 kết nối Lai Châu với cao tốc Hà Nội-Lào Cai với chiều dài tuyến...

Quảng Trị: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với...

BVR&MT - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Quảng...

Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn ven biển, hải...

BVR&MT - Bốn tiêu chí xác định huyện nghèo gồm: tỷ lệ hộ nghèo, trình độ phát triển kinh tế-xã hội; thu nhập bình...

Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân

BVR&MT - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể...

Bất cập trong chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số...

BVR&MT - Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng bậc nhất trong sinh kế của người nông dân, chính sách đất đai...

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều