Dân tộc-Miền núi

Dân tộc-Miền núi

Bộ Chính trị: Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản,...

BVR&MT - Bộ Chính trị vừa có kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung...

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng...

BVR&MT - Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực...

Khai thác tiềm năng, lợi thế các địa phương dân tộc thiểu số, miền...

BVR&MT - Nếu được phê duyệt, phạm vi thực hiện Đề án sẽ bao trùm các địa bàn các xã vùng đồng bào dân...

Hà Giang báo cáo về hai dự án du lịch tại Đồng Văn

BVR&MT - Ngày 31/10, UBND tỉnh Hà Giang đã có báo cáo về việc triển khai, thực hiện hai dự án tại huyện Đồng...

Trồng chè xóa nghèo ở xã vùng sâu Bản Liền

BVR&MT - Nhờ chuyển đổi từ trồng ngô, sắn sang trồng chè hữu cơ, đồng bào dân tộc Tày ở xã vùng sâu Bản...

Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình...

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 783/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Đồng bào dân tộc sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT - Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, các xã trên địa bàn...

Đặc sắc nghệ thuật Then của cộng đồng dân tộc Thái trắng – Điện...

BVR&MT - “Then” là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người Tày, Nùng, Thái trắng ở miền núi phía...

Sin Suối Hồ (Phong Thổ – Lai Châu): Ấm áp lễ trao quà “Điều...

BVR&MT - Ngày 19/10, Chi hội Nhà báo Bảo vệ rừng và Môi trường phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu đã...

Điểm sáng trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

BVR&MT - Trong năm 2019, cả nước tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%, riêng các huyện nghèo, xã...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM