Xã Đắk Tăng (Kon Plong – Kon Tum): Hướng tới tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 30%

BVR&MT – Từ 46% hộ nghèo vào cuối năm 2016, sau gần hai năm đẩy mạnh trồng trọt và chăn nuôi, đến nay xã Đắk Tăng, huyện Kon plong, tỉnh Kon Tum đang hướng tới ỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 30%.

Cuộc sống của người dân ở các thôn thuộc xã Đắk Tăng đã được cải thiện.

Được biết, cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn chủ yếu là ngành nông nghiệp. Thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi gia súc. Cũng như nhiều địa bàn khác của huyện Kon Plong trình độ sản xuất phát triển kinh tế của bà con còn thủ công, lạc hậu.

Tuy nhiên, những năm gần đây nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi với tổng diện tích gieo trồng của toàn xã là 570 ha đã đem lại hiệu quả kinh tế. Qua các năm tỷ lệ giảm hộ nghèo giảm từ 46.% cuối năm 2016 xuống còn 37,68% cuối năm 2017, dự kiến cuối năm 2018 còn 29,22%.

Giao thông vào xã Đắk Tăng thuận tiện, các mặt hàng sản xuất ra đã được đưa đi trao đổi, buôn bán.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 12 triệu đồng/người/năm cuối năm 2015 lên 14 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2017, dự kiến đến cuối năm 2018 đạt khoảng 17 triệu đồng/người/năm.

Dân số toàn xã Đắk Tăng hiện là hơn 422 hộ, khoảng 1.600 nhân khẩu, trong đó 98% là dân tộc Xê Đăng. Nguồn sinh kế chính của người dân ở đây là sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là từ trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ rừng…

Hoàng Văn