Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 41 tỉnh trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1553/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Bộ Chính trị: Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản,...

BVR&MT - Bộ Chính trị vừa có kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung...

Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình...

Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 783/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Đồng bào dân tộc sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT - Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, các xã trên địa bàn...

Điểm sáng trong quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

BVR&MT - Trong năm 2019, cả nước tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,5%, riêng các huyện nghèo, xã...

Quy định 9 loại phụ cấp cho cán bộ công tác tại vùng đặc...

/wp-content/uploads/audio/52790.wav BVR&MT - Các chính sách thu hút, hỗ trợ đã góp phần khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức viên chức...

Tiến hành điều tra thu thập thông tin KT-XH 53 dân tộc thiểu số

BVR&MT - Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm...

Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người

BVR&MT - Hỗ trợ cải thiện tình trạng dân số của các dân tộc thiểu số rất ít người cả về số lượng và...

Bàn giao thêm 25 bác sỹ trẻ về công tác tại vùng khó khăn

BVR&MT - 25 bác sỹ trẻ khóa 5 được bàn giao trong đợt này về công tác tại vùng khó khăn, trong đó có...

Khu vực miền núi phía Bắc: Đặt mục tiêu 577 sản phẩm OCOP được...

BVR&MT - Tính đến hết tháng 7/2019, đã có 10/14 tỉnh miền núi phía Bắc phê duyệt đề án triển khai Chương trình mỗi...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM