Huyện Bình Lục (Hà Nam): Phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2019

BVR&MT – Sau hơn 7 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã có 13 xã đạt chuẩn NTM, các chỉ tiêu của từng tiêu chí luôn được duy trì, giữ vững.

UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2018.

Theo báo cáo kết quả thực hiện NTM 6 tháng đầu năm 2018, tính đến tháng 6/2018, huyện Bình Lục, tiêu biểu có xã Vũ Bản đạt chuẩn từ năm 2013, đến nay, vẫn giữ vững xã đạt chuẩn NTM, đạt 18/ 19 tiêu chí với tổng số điểm rà soát 98/100 điểm.

Xem thêm:

Nuôi thủy sản cho thu nhập cao cần chuỗi liên kết

Công nhận huyện Kim Bảng (Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới

Trong vấn đề về xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, huyện Bình Lục đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện, có 18/18 xã đạt chuẩn về tiêu chí thủy lợi, hệ thống điện nông thôn, mạng lưới chợ, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư.

Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển đổi tích cực. Việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị đã giúp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể, huyện đã triển khai 2 đề án về trồng trọt trong vụ Xuân 2018 là Đề án ứng dụng cây trồng mới tại 2 xã An Đổ, Đồn Xá và Đề án sử dụng phân bón vi sinh Power-ant trên lúa. Ngoài ra, trong năm 2018, huyện Bình Lục tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tích tụ và liên kết từ năm 2017, đã xây dựng 28 mô hình tích tụ ruộng đất liên kết sản xuất lúa, rau củ quả diện tích 280,24 ha ở 12 xã, thị trấn.

Vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm trong địa bàn dân cư cũng được cải thiện và nâng cao. Trên địa bàn huyện có 95,5% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó có 89% dân số được sử dụng nước sạch tập trung theo tiêu chuẩn Bộ y tế; 100% các thôn có tổ thu gom rác thải. Tính đến nay, huyện có 16/18 xã đạt tiêu chí môi trường.

Về tình hình nợ đọng đến hết tháng 6 năm 2018, huyện Bình Lục có tổng số nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: 122.931 tỷ đồng, kế hoạch xử lý nợ đọng đến hết tháng 12/2018: 22.665 tỷ đồng.

Đến hết năm 2018, huyện Bình Lục đưa ra mục tiêu phấn đấu cuối năm 2018 hoàn thành các tiêu chí đăng ký đạt chuẩn và có 3 xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Đó là xã Mỹ Thọ, xã La Sơn và xã An Nội. Đây là 3 xã còn gặp rất nhiều khó khăn về vốn để trang thiết bị cho các hạng mục công trình. Vì vậy, huyện Bình Lục đề xuất UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục ban hành, các cơ chế hỗ trợ cho địa phương xây dựng NTM, đặc biệt ưu tiên 3 xã về đích năm 2018. Đồng thời, UBND huyện cũng xây dựng kế hoạch thực hiện, để phấn đấu huyện về đích NTM năm 2019.

Hải Lê – Văn Trì