Công nhận huyện Kim Bảng (Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1069/QĐ-TTg công nhận huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), cơ cấu kinh tế của huyện đã có chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhân dân được chú trọng trang bị kiến thức và hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất, đẩy mạnh sản xuất trên cánh đồng mẫu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tích tụ ruộng đất sản xuất nông sản sạch… để từng bước nâng cao thu nhập. Huyện ngày càng củng cố vững chắc là huyện công nghiệp của tỉnh.

Những năm qua, số doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp và làng nghề ngày càng tăng. Các làng nghề truyền thống, làng có nghề được duy trì và phát triển. Nhờ vậy, đời sống và thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, hiện nay đạt mức bình quân 37,6 triệu đồng/người (năm 2011 đạt 13,9 triệu đồng). Hộ nghèo trong toàn huyện hiện chỉ còn 0,74% (đã trừ đối tượng bảo trợ xã hội).

7 năm xây dựng NTM, Kim Bảng đã có những bước đi vững chắc để hoàn thành mục tiêu kép – cả xã và huyện cùng đạt chuẩn NTM. Cũng ngần ấy thời gian, Kim Bảng huy động đầu tư tới gần 2.000 tỷ đồng cho xây dựng các tiêu chí từ xã đến huyện, nhưng nợ xây dựng cơ bản được giảm tối đa. Đây chính là một trong những thành công lớn của huyện Kim Bảng trong thực hiện xây dựng NTM. Kết thúc năm 2017, ở cấp huyện, Kim Bảng không có nợ xây dựng cơ bản.

Với phương châm xây dựng NTM thiết thực, hiệu quả, Kim Bảng đã xác định rõ bước đi và lộ trình thực hiện. Quá trình thực hiện, huyện chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức, cá nhân trong xây dựng NTM. Đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực NTM từ huyện đến xã đều là những cán bộ có năng lực, tri thức, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có khả năng nắm bắt, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh. Đồng thuận từ lời nói đến việc làm, Kim Bảng đã làm bật lên sức mạnh nội lực và quyết tâm cán đích NTM đúng hẹn.

Kết quả sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Kim Bảng đã hoàn thành, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra là phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020. Các công trình xây dựng đều nằm trong quy hoạch, bảo đảm đúng quy định. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, điện, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư được cải tạo, nâng cấp, xây mới khang trang. Thu nhập của nhân dân trên địa bàn thông qua sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần giảm nghèo bền vững. Ở nông thôn xuất hiện ngày càng nhiều hộ làm giàu từ kinh tế hộ. Văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường đạt chuẩn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.