Từ tháng 5, sẽ xuất hiện tình trạng khô hạn và thiếu nước tại nhiều địa phương trên cả nước

BVR&MT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Theo đó, mùa lũ năm 2024 ở khu vực Bắc Bộ ít có khả năng đến sớm. Từ tháng 5 – 7, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 5, sẽ xuất hiện tình trạng khô hạn và thiếu nước tại nhiều địa phương trên cả nước

Cụ thể, dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 30 – 40% so với trung bình nhiều năm; dòng chảy đến hồ Thác Bà (sông Chảy) và đến hồ Tuyên Quang (sông Gâm) cũng có khả năng ở mức thiếu hụt từ 20 – 30%.

Tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, thời kỳ cuối tháng 4và tháng 5, mực nước trên các sông cũng biến đổi chậm. Lưu lượng dòng chảy trên một số sông ở mức thấp hơn từ 15 – 55% so với trung bình nhiều năm.

Do vậy, tình trạng khô hạn và thiếu nước sẽ diễn ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

Tại khu vực Nam Bộ, từ nay đến cuối tháng 5, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thiếu hụt từ 15 – 20% so với trung bình nhiều năm.

Trong khoảng thời gian tiếp theo (từ tháng 8 – 10/2024), nguồn nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Đà thiếu hụt từ 30 – 40%; sông Gâm và sông Chảy thiếu hụt từ 15-30%, lưu vực sông Thao, sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 40-50%.

Tại khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khô hạn có khả năng còn duy trì trong 8/2024.

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ