Địch Quả: Bước “nhảy vọt” từ xã 135 đến mục tiêu cán đích Nông thôn mới

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

BVR&MT – Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vào diện nhất nhì huyện Thanh Sơn, song nhờ vào Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, xã Địch Quả đã từng bước thoát nghèo và không còn nằm trong danh sách các xã 135 của tỉnh Phú Thọ. Càng phấn khởi hơn khi địa phương này đang từng bước trên con đường tiến tới xã Nông thôn mới 2017.

Quyết Tiến là một thông thuộc diện 135, nhờ vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, đến nay, Quyết Tiến đã thoát khỏi thông hưởng trợ cấp từ chương trình 135.

Xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) có đặc điểm địa lý là xã vùng cao, nằm trong diện 135 với dân số chiếm tới 60% là người dân tộc Mường. Có vị trí cách trung tâm huyện Thanh Sơn khoảng 8 km về phía Tây, diện tích đất tự nhiên: 1.831,66 ha, có 19 khu dân cư với 1.935 hộ, cơ cấu dân số, toàn xã có 3 dân tộc với 7.967 nhân khẩu.

Trạm y tế xã Địch Quả đang được đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giảm nghèo theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Phú Thọ.

Năm 2016 là năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, nắm chắc tình hình địa phương, Đảng bộ, HĐND, UBND xã đã đề ra kế hoạch thực hiện, trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân đồng bào các dân tộc, từng bước ổn định kinh tế giúp nhân dân thoát nghèo.

Được sự đầu tư của Trung ương thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, trợ giá, trợ cước, chương trình 229, chương trình 135, xây dựng xã Nông thôn mới, đã tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, tạo đà phát triển kinh tế xã hội ở xã.

Trụ sở UBND xã đang được đầu tư xây dựng mới bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ địa phương phát triển.

Tính đến hết năm 2016: 100% số dân được xem truyền hình, 98% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, độ che phủ rừng đạt 65%, tỷ lệ hộ được sử dụng mạng lưới điện quốc gia đạt 100%, giữ vững cả 3 trường Mầm Non, Tiểu Học, THCS đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng ở độ tuổi dưới 5 tuổi giảm còn 11,69%, về chiều cao còn 13,2%, tỷ lệ hộ nghèo còn 5%, xây dựng nông thôn mới đạt 16/19 tiêu chí. Toàn xã phấn đấu cuối năm 2017 sẽ về đích nông thôn mới.

Nhà văn hóa Trung tâm xã, được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế – xã hội.

Có được những thành quả như trên là nhờ vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, ban hành những Nghị quyết, chuyên đề. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã bằng những kế hoạch thực hiện cụ thể mang tính khả thi.

Ban đầu từ một xã thuộc diện 135, đời sống, kinh tế đồng bào dân tộc gặp rất nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính quyền, đến nay đời sống, kinh tế từng bước được cải thiện, dân trí của đồng bào từng bước được nâng cao thông qua các Chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương được thực hiện hiệu quả ở địa phương.

Phượng Long