Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

BVR&MT – Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt hơn 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, hải đảo đang tham dự Chương trình Điểm tựa của bản làng lần thứ hai, năm 2024 do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các đại biểu.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo tại buổi gặp mặt cho biết: Để kịp thời tôn vinh, động viên, khích lệ những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới, biển, đảo về những đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc góp công, góp sức bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp các địa phương lựa chọn và tôn vinh 200 đại biểu tiêu biểu là người có uy tín thuộc 47 dân tộc, đến từ 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới trên đất liền và trên biển.

Người có uy tín chủ yếu trong độ tuổi từ 64-74 tuổi (35%), 54-63 tuổi (27%)…, trong đó đại biểu cao tuổi nhất là ông Đinh Văn Ranh, sinh năm 1940 (84 tuổi), dân tộc Hrê, trú tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định; đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Cao Xuân Long, sinh năm 1996 (28 tuổi), dân tộc Chứt, Trưởng thôn Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Điều đáng quý là, dự chương trình còn có nhiều người uy tín thuộc 16 dân tộc rất ít người như: Brâu, Rơ-măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Lô Lô, Mảng, Chứt… Đa số người có uy tín là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, già làng; có 8 đại biểu là chức sắc, chức việc tôn giáo; 7 đại biểu là cán bộ bộ đội biên phòng.

Trong những năm qua, cùng với việc hết sức quan tâm đến vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc, coi đây là đường lối chiến lược, sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực to lớn đầu tư cho khu vực biên giới, biển, đảo. Đồng bào nơi biên giới, biển, đảo của Tổ quốc luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân vùng dân tộc, miền núi và hải đảo không ngừng được nâng lên.

Trong đó, vai trò của những người có uy tín là hết sức quan trọng; là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, phum sóc, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương – giáo; là những tấm gương đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hương ước, quy ước tiến bộ, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; là lực lượng quần chúng đặc biệt, là cầu nối giữa “ý Đảng và lòng dân”.

Tại buổi gặp mặt Chủ tịch nước, đại diện người có uy tín phát biểu ý kiến bày tỏ tình cảm vui mừng và vinh dự được gặp mặt Chủ tịch nước Tô Lâm, được tham dự Chương trình Điểm tựa của bản làng; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng bào các dân tộc vươn lên trong cuộc sống và lao động, sản xuất

Các đại biểu báo cáo với Chủ tịch nước những công việc cụ thể, thiết thực đã làm được trong thời gian qua; đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không nghe theo lời kẻ xấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quốc gia, tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong cuộc sống, người có uy tín và nhân dân luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tự hào, tự tin, vượt khó, nỗ lực phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm, hạnh phúc….

Các đại biểu xin hứa, sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, bản… Chủ động học tập, tiếp thu kiến thức mới, tiến bộ, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan để không ngừng vươn lên….

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tình cảm vui mừng được gặp mặt các các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu và qua các đại biểu trân trọng gửi đến đồng bào các dân tộc biên giới, hải đảo lời thăm hỏi, ân cần những tình cảm thân thiết, chúc mừng tốt đẹp nhất của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước khẳng định, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, đoàn kết các dân tộc cùng vị trí, vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng vùng biên giới tuyến đầu Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên nhiều nguồn lực, các chương trình nhằm hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Sau 40 năm đổi mới đất nước, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng căn cứ địa cách mạng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng đã có thay đổi rõ rệt. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm.

Hoan nghênh và đánh giá cao Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức chương trình Điểm tựa của bản làng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa góp phần lan tỏa cách làm hay, gương người tốt và động viên, khích lệ người có uy tín, tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch nước, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước đang đứng trước những tiền đồ hết sức vẻ vang song cũng không ít khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo phát triển nhanh, bền vững, sớm hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước, đòi hỏi sự nỗ lực đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung giải quyết những khó khăn, thách thức phát triển kinh tế kết cấu hạ tầng ngành y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội.

Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Quan tâm tôn vinh, khen thưởng, động viên, khích lệ nhân dân nhiều hơn nữa các tấm gương người tốt, việc tốt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự khu dân cư, phát huy vai trò người uy tín trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Chủ tịch nước mong người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, tín nhiệm của mình, thật sự là những nhà ngoại giao nhân dân, những sứ giả hòa bình, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Mặt trận đoàn thể, tổ chức Đảng, chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thường xuyên nâng cao cảnh giác, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những âm mưu phá hoại các thế lực thù địch, phản động, tích cực tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không trở thành điểm nóng, phức tạp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc, hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quà tặng các đại biểu người có uy tín.