Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học

BVR&MT – Ngày 27/1, Trường đại học (ĐH) Ngoại thương tổ chức công bố triển khai 25 chương trình nghiên cứu (CTNC), trong đó có tám CTNC nhóm 1 và 17 CTNC nhóm 2, thực hiện trong giai đoạn 2021-2023, được đánh giá là một bước đột phá trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu.
Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học

Các CTNC tập trung vào bốn định hướng nghiên cứu gồm: Kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội; Đổi mới thể chế kinh tế, xã hội hướng tới phát triển bền vững; Đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp; Tái cơ cấu và đổi mới quản trị doanh nghiệp. Việc xây dựng các CTNC của trường ĐH Ngoại thương là một chính sách khoa học công nghệ đột phá nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại lễ công bố, PGS, TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương cho biết: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức là một trụ cột trong chiến lược phát triển của trường ĐH Ngoại thương. Các CTNC đã huy động hơn 200 nhà khoa học tham gia, trong đó có hơn 150 nhà khoa học đến từ nhiều đơn vị trong trường, đã đăng ký trên 130 sản phẩm, đặc biệt trong số đó có hơn 90 sản phẩm công bố quốc tế có uy tín cao.

Các CTNC được nhà trường đầu tư trọng điểm nhằm gắn kết các nhà khoa học, thúc đẩy hoạt động các nghiên cứu mũi nhọn, liên ngành để giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn đặt ra; nâng cao năng lực nghiên cứu và tư vấn của đội ngũ; hướng tới gia tăng các công bố khoa học, đặc biệt là các công bố quốc tế có uy tín cao; đồng thời hướng tới chuyển giao tri thức, mô hình, công cụ quản lý và quản trị tiên tiến cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, và cộng đồng doanh nghiệp.