Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5

BVR&MT – Mới đây, ngày 21/5 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019.

Ảnh minh họa.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục triển khai Kế hoạch Phòng, chống tác hại thuốc lá đến các tổ chức, đơn vị trực thuộc; Củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn vị với đầy đủ các thành phần liên quan đến việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá một cách có hiệu quả.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông trên địa bàn Thành phố thực hiện tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tập trung vào các nội dung.

Các địa điểm cấm hút thuốc lá: nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá; Quyền của công dân trong Phòng, chống tác hại thuốc lá; Nghĩa vụ của người hút thuốc lá.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh về phổi như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá.

Thông tin về các tấm gương của cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã cần: Tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Đưa nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Tổ chức tuyên truyền vẻ tác hại của thuốc lá trong các hội thảo, hội nghị. Yêu cầu các cơ quan chức năng tại địa phương rà soát, xem xét không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá (như tại các khách sạn, nhà hàng…). Theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá: không bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá.

Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa – Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào. Có hình thức động viên khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bản.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành/lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá vào công tác kiểm tra liên ngành trên địa bàn quản lý. Nội dung tập trung vào kiểm tra việc tuân thủ quy định treo biển báo cấm hút thuốc, tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm, việc ban hành nội dung Phòng, chống tác hại thuốc lá trong kế hoạch hoạt động hằng năm, việc đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2019. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các Sở: Y tế, Văn hóa và Thể thao để tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành, treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (nội dung khẩu hiệu gửi kèm).

Các cơ quan báo, đài Thành phố và Đài Phát thanh và truyền thanh các quận, huyện, thị xã thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng: phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường.

Đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt nội dung nên trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) trước ngày 05/6/2019 để báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ.

Thạch Thảo