Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

BVR&MT – Tối 18/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) đã khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam”. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tham dự ngày hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà đồng bào, nghệ nhân tham dự khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 là sự kiện thiết thực kỷ niệm chào mừng 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; là ngày hội lớn để đồng bào các dân tộc có cơ hội giao lưu, gặp gỡ; đồng thời tổng kết một năm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, qua đó góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại Chương trình khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Để tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên dựng sức mạnh tinh thần vững chắc, đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động phong trào thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo đồng bào trong nước cũng như đồng bào ở nước ngoài, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 làm cho các giá trị văn hóa truyền thống ngấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” diễn ra từ ngày 18-23/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn và đặc sắc như: Triển lãm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc; liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022; Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022; tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc…

Hậu Thạch