Hơn 200 đồng bào của 28 cộng đồng dân tộc sẽ tham gia Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024

BVR&MT – Ngày hội sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 24 – 25/02/2024 (tức ngày 15 – 16 tháng Giêng) tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024.

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với một số Ban, Ngành Trung ương và một số địa phương tổ chức, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thông qua các hoạt động lễ hội, trình diễn theo phương châm “để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình” nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc phục vụ khách du lịch những ngày đầu Xuân năm mới.

Tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, qua đó để mọi người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hoá, truyền thống của các dân tộc Việt Nam trong hoạt động đón Tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay; tăng cường kế thừa và thực hành các loại hình văn hóa nhằm bảo tồn, phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân ca dân vũ đặc biệt của các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; nâng cao sự cố kết cộng đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển, qua đó giáo dục thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong phong trào trồng cây, trồng rừng, hưởng ứng Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong khuôn khổ Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2024 sẽ có 03 nhóm hoạt động chính: Chương trình Bài ca Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân đất nước; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt và chúc Tết đồng bào các dân tộc; Tái hiện giới thiệu nghi thức, lễ hội truyền thống vùng miền, trình diễn di sản văn hóa (Tái hiện Lễ Trỉa lúa (Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) của dân tộc B’ru Vân Kiều; Tái hiện Lễ hội Nàng Hai – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc Tày; Giới thiệu Trò Xuân phả – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tái hiện Lễ hội múa đầu năm – Rija Nagar của dân tộc Chăm; Chương trình “Du xuân” giới thiệu trò chơi dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống ngày Tết (Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Chương trình “Du Xuân” giới thiệu trò chơi dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống ngày Tết).

Hậu Thạch