Đề nghị xử lý những bất cập, vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

BVR&MT – Ngày 11/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông báo số 1564/TB-TTCP thông báo kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội và ban hành: Kết luận thanh tra số 1016/KL-TTCP ngày 11/10/2022 về thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Kết luận thanh tra số 1266/KL-TTCP ngày 02/6/2023 về thanh tra việc thu hồi đất khu vực Ao Đấu, thôn Dậu 1, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội liên quan dự án xây dựng khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch….

Theo đó, sau khi nêu rõ những vấn đề, bất cập, vi phạm trong quy hoạch xây dựng, thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất, nộp tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất… tại một số xã của huyện Hoài Đức, Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội thực hiện một số nội dung công việc:

Tổ chức tiếp thu, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại trong việc kéo dài thời gian lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phân khu S2 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch.

Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm theo quy định đối với tập thể, cá nhân do thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật, để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại trong việc: chậm quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân; không thông báo thu hồi đất đến các trường hợp bị thu hồi; bồi thường, hỗ trợ GPMB không theo diện tích đất sử dụng thực tế; không kịp thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh lại diện tích đất đã được giao cho phù hợp với diện tích đất bàn giao mốc giới; chậm thực hiện dứt điểm trong công tác GPMB, bàn giao đất để thực hiện dự án.

Chưa tích cực thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra, xem xét, tính toán trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý 89,3 tỷ đồng do việc áp dụng chi phí rủi ro bất động sản và chi phí bảo dưỡng hạ tầng không đúng quy định trong quá trình xác định tiền sử dụng đất của Dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với việc đấu giá khu đất Trũng Trên – Địa Các, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo: Kiểm tra, rà soát việc phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện tổ chức đấu giá đất các khu đất có diện tích trên 5.000 m2 và giá trị trên 30 tỷ đồng để bảo đảm thực hiện đúng quy định và kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện, không để xảy ra tình trạng chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về nguyên tắc, trình tự tiến hành trong quá trình tổ chức đấu giá.

UBND huyện Hoài Đức tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến những thiếu sót; rà soát, chấn chỉnh lại công tác tổ chức đấu giá đất, bảo đảm đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức kiểm điểm trách nhiệm trong quá trình tổ chức đấu giá, đã để xảy ra sai sót, thiếu chặt chẽ, tham mưu và trình phương án đấu giá sai quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị làm công tác thẩm định phương án đấu giá (Phòng Tài nguyên và môi trường) thiếu chặt chẽ trong công tác thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt Kế hoạch đấu giá, trong đó có việc phê duyệt quy chế đấu giá theo phương thức trả giá lên nhưng cho phép bỏ phiếu 1 vòng, trái với nguyên tắc trả giá lên.

Xử lý vi phạm đối với đơn vị tổ chức phiên đấu giá là Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Việt Nam là đơn vị được giao tổ chức phiên đấu giá nhưng không tuân thủ nguyên tắc trong đấu giá, ban hành quy chế đấu giá và thực hiện phiên đấu giá không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội: kiểm tra, rà soát, xử lý, khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong việc thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ; chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai khu vực Ao Đấu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự đồng thuận giữa các cơ quan và quyền lợi của các hộ dân theo quy định, tránh khiếu kiện phức tạp, kéo dài; trên cơ sở đó tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy ra những vi phạm, thiếu sót trong việc thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ nói chung và khu vực Ao Đấu nói riêng.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm trả lại số tiền hơn 23 tỷ đồng cho Công ty cổ phần thương mại xây dựng (số tiền mà Công ty đã chi trả cho việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đất dịch vụ, không thuộc dự án do Công ty làm Chủ đầu tư).

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật đối với việc phê duyệt vượt diện tích đất, phê duyệt sai, phê duyệt còn thiếu sót, khôi phục mốc giới dự án; đồng thời rà soát toàn bộ việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân trong dự án nhằm phát hiện sai sót để kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật…

UBND huyện Hoài Đức có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật đối với việc phê duyệt vượt diện tích đất, phê duyệt sai, phê duyệt còn thiếu sót, khôi phục mốc giới dự án.
NGUỒNnhandan.vn
Tags:
CHIA SẺ