Quảng Nam: Trợ cấp hộ gia đình DTTS tham gia bảo vệ và phát triển rừng

BVR&MT – Ngày 3/5,  ông  Hồ Quang Bửu , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 1047/ QĐ – UBND phê duyệt  Dự án trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2024 – 2025 trên địa bàn huyện Đông Giang.

Tổ bảo vệ rừng ở sông Kôn (Đông Giang) thực hiện tuần tra bảo vệ rừng.

Mục tiêu của dự án góp phần bảo đảm đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình người Kinh nghèo tham gia bảo vệ và phát triển rừng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đông Giang; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Cụ thể, các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I:  Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn các xã A Ting, Jơ Ngây, Sông Kôn, Tà Lu, Zà Hung, A Rooi, Mà Cooih, Kà Dăng và thị trấn Prao trên địa bàn huyện Đông Giang.

Mức trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng hoặc trợ cấp bằng tiền tương ứng với giá trị số lượng gạo được trợ cấp tại thời điểm trợ cấp theo giá công bố hằng năm của địa phương. Thời gian trợ cấp gạo hằng năm, được tính từ năm 2024 – 2025; tùy tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh giao UBND huyện Đông Giang quyết định số lần trợ cấp, mức trợ cấp từng lần, nhưng tối đa không quá 3 tháng/ lần.

Việc trợ cấp gạo chỉ áp dụng trong thời gian các hộ nêu trên chưa tự túc được lương thực, đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Thông tư số 12 của Bộ NN&PTNT. Đồng thời hộ gia đình, cá nhân tham gia một hay nhiều hạng mục thuộc Tiểu dự án 1 (Dự án 3) chỉ được nhận trợ cấp gạo đối với 1 hạng mục bất kỳ.

Tổng khối lượng gạo dự kiến hỗ trợ để thực hiện các hạng mục: Khoán bảo vệ rừng; trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ;  trồng rừng phòng hộ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2024 – 2025 trên địa bàn huyện Đông Giang là 1.458,06 tấn (Khoán bảo vệ rừng: 93,12 tấn; trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ: 1.307,34 tấn; trồng rừng phòng hộ: 57,6 tấn), tương ứng với tổng kinh phí hỗ trợ là 21.870,9 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ, tám trăm bảy mươi triệu, chín trăm ngàn đồng y), đơn giá gạo tạm tính là: 15.000đồng/kg (bao gồm kinh phí đã vận chuyển đến thôn, bản); Trong đó, năm 2024 là 551,4 tấn gạo, tương ứng với 8.271,00 triệu đồng, năm 2025 là 906,66 tấn gạo, tương ứng với 13.599,90 triệu đồng.

Theo thống kê, tổng diện tích tự nhiên huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam là hơn 82.185ha; trong đó đất lâm nghiệp có rừng chiếm hơn 69.960ha. Đông Giang là địa phương miền núi cao, đất lâm nghiệp chiếm phần lớn, việc phát triển kinh tế dựa vào rừng là hướng đi hợp lý, trên tinh thần “thuận thiên” để vừa bảo vệ rừng, phát huy giá trị đa dạng sinh học vừa cải thiện sinh kế cho người dân.

Hồng Sơn