Cao Bằng: Thí điểm chi trả trợ cấp cho người nghèo qua ứng dụng thanh toán điện tử

BVR&MT – Ngày 6/12, Đoàn công tác Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do ông Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (BTXH) Bộ LĐTB&XH làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về thí điểm đăng ký và thanh toán điện tử trong chi trả trợ cấp xã hội. 

Về phía tỉnh Cao Bằng, có ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 2 huyện Quảng Uyên, Thạch An cùng làm việc với Đoàn; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Cao Bằng có 8 huyện nghèo theo Quyết định 275 của Thủ tướng Chính phủ; 156 xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135 và 98 xóm đặc biệt khó khăn tại 29 xã khu vực II. Toàn tỉnh có 24.800 đối tượng BTXH cần được hưởng trợ giúp hàng tháng, chiếm 4,77% dân số. Việc được lựa chọn xây dựng mô hình thí điểm chi trả trợ cấp xã hội thông qua ứng dụng thanh toán điện tử sẽ góp phần giúp tỉnh nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trợ giúp xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Theo ông Nguyễn Văn Hồi – Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (BTXH) Bộ LĐTB&XH cho biết: cả nước có khoảng 22,5 triệu  người cần trợ giúp xã hội, chiếm 25% dân số, trong đó có 2,9 triệu hộ nghèo và cận nghèo, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…. Thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, Bộ LĐTB&XH đã phối hợp với Nhóm Ngân hàng Thế giới, Đại sứ Úc tại Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các chính sách trợ giúp xã hội. Cao Bằng là tỉnh miền núi, có tỷ lệ hộ nghèo cao, đông đồng bào dân tộc thiểu số, do đó được Bộ LĐTB&XH lựa chọn để thí điểm chi trả trợ giúp xã hội thông qua ứng dụng thanh toán điện tử. Phạm vi thực hiện thí điểm gồm 2 huyện Quảng Uyên, Thạch An. Thời gian thực hiện 1 năm, từ tháng 1 – 12/2019.

Theo đó, các đơn vị liên quan sẽ thiết lập hệ thống xác nhận đối tượng; tiền được chuyển thẳng đến tài khoản ngân hàng hoặc ngân hàng số của đối tượng thụ hưởng, hệ thống thực hiện các đối chiếu và quyết toán ngay sau khi giao dịch thành công; đối tượng thụ hưởng nhận tiền tại đại lý chi trả của các đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong năm 2019 sẽ triển khai hợp phần Bảo trợ xã hội.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giao cho lãnh đạo các huyện Thạch An, Quảng Uyên, Sở Lao động TB & XH phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ để việc thí điểm chi trả trợ cấp xã hội thông qua ứng dụng thanh toán điện tử hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã trao đổi, thảo luận về: Quy trình,thủ tục thực hiện đăng ký, phê duyệt đối tượng thuộc chương trình trợ cấp xã hội; quy trình chi trả trợ cấp xã hội; quy trình chi trả điện tử qua Viettel Pay.

Phượng Long