Xử phạt hơn 1 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Hải Phú

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hải Phú vi phạm các quy định trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Hải Phú (địa chỉ tổ 5, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) được cấp phép khai thác đá vôi tại điểm mỏ tổ 5, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang đã vi phạm hành chính: Khai thác không đúng phương pháp khai thác, không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác; khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm trên 100% nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản; khai thác vượt ranh giới khu vực cấp phép khai thác (theo bề mặt) từ 50% đến dưới 100%; thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Tổng số tiền phạt với các hành vi nêu trên là 490 triệu đồng. Đồng thời buộc Công ty khắc phục hậu quả và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được với số tiền 636.551.738 đồng.

Công văn cũng yêu cầu Công ty Khai thác đúng ranh giới đã được cấp phép; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi khai thác về trạng thái an toàn. Khai thác đúng phương pháp, đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác theo dự án đầu tư khai thác mỏ và giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp.

Hoàng Tôn (tổng hợp)