Truy tố bị can Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại PVN

BVR&MT – Ngày 27/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng số 13/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại PVN.

Vụ án này do Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) tối cao trực tiếp thụ lý, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cáo trạng của VKSND tối cao xác định, các hành vi vi phạm của các bị can: Đinh La Thăng nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức, thành viên HĐQT/HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn; nguyên Phó Tổng giám đốc PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN, trong giai đoạn 2008-2011 đã làm trái các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Hậu quả gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các cổ đông liên quan.

Ông Đinh La Thăng.

Cụ thể, bị can Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT PVN đã có hành vi ký Thỏa thuận 6934 ngày 18/9/2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank nhưng không thông qua HĐQT; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của Oceanbank, ký ban hành Nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn. Như vậy, bị can Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của Oceanbank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết định góp vốn 800 tỷ đồng vào Oceanbank. Đến thời điểm ngày 01/01/2011, Luật tổ chức tín dụng đã có hiệu lực quy định: “Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng… ”, với vai trò Chủ tịch HĐTV, Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại Oceanbank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn góp của PVN tại Oceanbank trái quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Tổ chức tín dụng 2010, tạo điều kiện cho các bị can Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng (đợt 3) vào Oceanbank. Hậu quả toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi Oceanbank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng Oceanbank.

Hành vi của bị can Đinh La Thăng đã làm trái khoản 4, điều 16 (Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT); khoản 1, điều 20 (Chế độ làm việc của HĐQT), Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN được ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-TTg ngày 14/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; trái khoản 3, Điều 27 (Quyền hạn của HĐQT) Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ quy định “trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và xây dựng, đầu tư ra ngoài Công ty mẹ…”’, trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3780/VPCP-ĐMDN ngày 06/6/2008 của Văn phòng Chính phủ và trái khoản 2, Điều 55, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định “Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng… ” dẫn đến hậu quả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỷ đồng. Bị can Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện và với tư cách là người đứng đầu PVN có trách nhiệm bảo toàn vốn của PVN, bị can phải chịu trách nhiệm chính về số tiền thiệt hại 800 tỷ đồng PVN góp vốn vào Oceanbank.

Các bị can Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức có vai trò đồng phạm về hành vi cố ý làm trái nêu trên.

Từ các căn cứ nêu trên, VKSND tối cao đã quyết định truy tố bị can Đinh La Thăng và các đồng phạm: Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức bị truy tố về tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999.

Bị can Ninh Văn Quỳnh bị truy tố về 02 tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 165 BLHS năm 1999 và tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 280 Bộ luật hình sự năm 1999.