Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

BVR&MT – Trong thời gian qua, nắng nóng diễn ra gay gắt, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 2465/UBND-CNNXD nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống chảy rừng xảy ra, chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.

Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương tại khu vực trọng điểm về cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn được giao quản lý, thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra.

Lực lượng Kiểm lâm ứng trực 24/24 giờ trong các ngày nắng nóng, theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng (Website của Cục Kiểm lâm: kiemlam.org.vn, Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: nchmf gov.vn); phối hợp với các địa phương rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng hỗ trợ các địa phương khi xảy ra cháy rừng.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện có hiệu quả Dự án Bảo vệ, phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, kịp thời bổ sung các trang thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn; kịp thời đề xuất, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân cháy rừng để xử lý kịp thời.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ