Sóc Sơn: 18 xã hoàn thành nông thôn mới

BVR&MT – “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020” là mục tiêu quan trọng của Chương trình 02 – CTr/TU Thành Ủy Hà Nội. Tính đến quý I năm 2018 huyện Sóc Sơn đã có 18 xã hoàn thành nông thôn mới.

Đường thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ ,huyện Sóc Sơn.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Sóc Sơn có xuất phát điểm thấp, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn như: Trình độ sản xuất không đồng đều, cơ sở vật chất yếu kém, ở một vài nơi mức độ hài lòng của người dân luôn ở mức thấp và tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự…

Xem thêm:

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020

Hưng Yên: HTX rau quả Ngọc Bộ tham gia chuỗi sản xuất nông sản an toàn

Tuy nhiên, đến nay huyện Sóc Sơn đã có nhiều thay đổi với 18/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã còn lại đạt và cơ bản đạt được 15/19 tiêu chí. Huyện đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với tiêu chí hệ thống điện, huyện đã hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn ở 100% số xã với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, đã có 25/25 xã đạt tiêu chí hệ thống điện trong xây dựng nông thôn mới.

Trong tiêu chí 17 về môi trường, tỉ lệ hộ dân dùng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 99%, tỉ lệ sử dụng nước đạt 40%. Khu vực nông thôn được thu gom và vận chuyển rác trên ngày đạt 95%.

Mô hình trồng hoa Nhài xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Sau 15 năm (2000-2015), thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tổng vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản các xã, thị trấn trong huyện đã tăng lên rõ rệt, đạt trên 3.000 tỷ đồng, trong đó riêng 5 năm (từ 2010-2015) đã đầu tư trọng điểm 74 dự án xây dựng Nông thôn mới với tổng số vốn lên đến 1.155 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản tốc độ ngày càng tăng, năm 2006 là 207,667 tỷ đồng, đến năm 2016 là 614,94 tỷ đồng.

Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tính đến hết năm 2017, tổng giá trị nông nghiệp ước đạt 1.960,7 tỉ đồng. Cơ bản có những vùng sản xuất nông nghiệp nhận dạng theo vùng như vùng sản xuất chè đạt chuẩn Vietgap trên 200 ha; hoa nhài 148 ha; 35 ha trồng dưa lê; 40 ha sản xuất rau an toàn…

 Văn Trì.