Số 87: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 87 ngày 22/4/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây:

  • Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tại Phú Yên
  • Thu gần 11 triệu USD từ xuất khẩu chuối
  • Sinh mạng con người là quan trọng nhất trong phòng, chống thiên tai
  • Kiến nghị bổ sung danh mục đất cho chăn nuôi vào Luật Đất đai

Thạch Lam – Đình Trà (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ