Số 81: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 81 – ngày 11/3/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây:

  • Quảng Ngãi: 180 ngày cao điểm chống khai thác IUU
  • Thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản giữa Việt Nam – Trung Qu
  • Xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc tăng mạnh
  • 500ha khoai lang sẵn sàng chờ cấp mã vùng trồng

Thạch Lam – Đình Trà (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ