Số 58: Bản tin Nông Lâm – Tài nguyên Môi trường

BVR&MT – Bản tin Nông Lâm nghiệp Tài nguyên Môi trường số 58 ngày 10/9/2022 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • OCOP tạo không gian phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn
  • Xuất khẩu gạo ST sang Trung Quốc tăng mạnh
  • Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 tăng mạnh
  • Ngành cà phê có thể thiết lập kim ngạch kỷ lục 4 tỷ USD

Đình Trà – Tuyết Lan (Biên tập)

Tags:
CHIA SẺ