Số 136: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 136 ngày 27/04/2024 hôm nay có các nội dung sau đây:

  • Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn
  • Miễn thuế 9 loại gạo Việt xuất châu Âu, không có ST25
  • Mưa lốc làm hư hỏng gần 90 nhà dân ở huyện vùng cao Mù Cang Chải
  • Ngành sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030

Vũ Trà (Biên tập)