Số 134: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên

BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 135 ngày 13/04/2024 hôm nay có các nội dung sau đây:

    • Kiên Giang: Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để cháy rừng lớn, vi phạm lấn chiếm rừng
    • Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về chống khai thác IUU
    • Cơ bản khống chế, dập tắt đám cháy rừng tại Cà Mau
    • Sầu riêng Việt Nam ‘soán ngôi’ số 1 tại Trung Quốc

Vũ Trà (Biên tập)