Số 130: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 130 ngày 09/3/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Có diện tích rừng lớn nhất thế giới, bài toàn về bán tín chỉ carbon của Việt Nam
  • Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nâng cao năng lực chống buôn bán gỗ trái phép
  • Nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực trên cả nước
  • Xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt mục tiêu 15 tỷ USD

Vũ Trà (Biên tập)