Số 129: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 129 ngày 02/3/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Yên Bái: Chuyển đổi đất trồng keo, vườn tạp sang trồng tre
  • Phấn đấu rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt 1 triệu ha
  • Xuất khẩu gạo thu về gần nửa tỷ USD tính đến 15/2
  • Việt Nam đã xuất khẩu 12.000 tấn chè trong đầu năm 2024

Vũ Trà (Biên tập)