Số 128: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 128 ngày 24/02/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  •  Vụ cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên: Xử lý dứt điểm, không để lửa tái bùng phát
  • Hà Trung (Thanh Hóa): phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024
  • Đầu năm, tôm và cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 4 lần
  • Khuyến khích phát triển các mô hình nuôi tôm thân thiện môi trường

Vũ Trà (Biên tập)