Số 126: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 126 ngày 03/02/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Vườn quốc gia Yok Đôn đảm bảo nhiệm vụ dịp Tết
  • Bảo vệ và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
  • Quảng Bình: Thăm hỏi lực lượng bảo vệ rừng xuyên Tết
  • Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 79,2%

Đình Trà (biên tập)