Số 125: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 125 ngày 27/01/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch lô tổ yến đầu tiên sang Trung Quốc
  • Hành động sớm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  • ADB cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh
  • Cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác kỹ thuật về động vật đồng hành tại Việt Nam

.

Đình Trà (biên tập)