Số 123: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 123 ngày 13/01/2024 hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Huy động 9,5 nghìn tỷ đồng thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh trong 3 năm
  • Độc lạ chú hươu sao mọc 3 sừng, 6 nhánh ở Hà Tĩnh
  • Triển vọng xuất khẩu xoài tượng da xanh
  • Một triệu cây vì biển đảo Tổ quốc, vì Quê hương Việt Nam xanh

Đình Trà (biên tập)