Số 114: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 114 ngày 11/11/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • FAO đặt niềm tin vào sự chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam
  • K Coffee tiếp tục vươn rộng ra thị trường thế giới
  • Nông sản Thanh Hóa nâng tầm giá trị Việt
  • Yêu cầu theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển

Biên tập Đình Trà