Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững tại Song Hồ

BVR&MT – Những năm gần đây, công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được Đảng bộ, nhân dân xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thực hiện thiết thực và hiệu quả.

Đảng bộ xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

UBND xã Song Hồ là đơn vị hành chính thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Phía đông của Song Hồ giáp Thị Trấn Hồ, phía Nam giáp xã Gia Đông, phía Tây giáp xã Đại Đồng Thành và phía Bắc giáp sông Đuống. Với diện tích tự nhiên là 370,7 ha. Số dân hiện nay của xã là 5900 nhân khẩu trên 4 thôn, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm là 1,1%. Song Hồ có mật độ dân cư là 63m²/1 đầu dân.

Đảng ủy-HĐND-UBND xã Song Hồ thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-xã hội trên toàn địa bàn. Lãnh đạo xã đã nhận thức và triển khai bằng các kế hoạch, hành động cụ thể. Đó là việc tập trung khai thác các nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tiết kiệm chi phí để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng thu giá trị sản phẩm xã hội phấn đấu đạt 198,35 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực Nông nghiệp và thủy sản đạt 31,04 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,64%. Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 86,22 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,46%. Thương mại dịch vụ đạt 81,09 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,90%. Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người đạt 30,4 triệu đồng/người. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ủy-HĐND-UBND xã Song Hồ luôn duy trì và đẩy mạnh phát triển công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính Trị về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phóng viên phụ trách môi trường của Báo Môi trường và Đời Sống đã có buổi làm việc tại UBND xã Song Hồ. Trao đổi với Đồng chí Nguyễn Xuân Định – Chủ tịch UBND xã cho biết: Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2016-2021. Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, từng bước khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường. Giải quyết cơ bản tình trạng môi trường bị xuống cấp. Phấn đấu hết 2016 hoàn thành 100% đối với việc cải tạo, nâng cấp, tu sửa các công trình xuống cấp và làm mới hệ thống cống rãnh phục vụ tiêu thoát nước. Đạt hiệu quả cao và hoàn thành chỉ tiêu xã hội hóa đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Lãnh đạo UBND xã đặc biệt chú trọng tới việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Khuyến khích và hỗ trợ các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên… làm công tác bảo vệ môi trường thường xuyên và định kỳ ở thôn xóm. Mở chuyên mục sinh hoạt tư tưởng về bảo vệ môi trường trên diễn đàn, tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích. Nhắc nhở và phê bình những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chiến dịch thủy lợi cải tạo đất dự kiến làm thủy lợi nội đồng đào đắp 5000 m³ kênh với kinh phí đầu tư 250 triệu đồng. Triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, chuẩn bị sẵn sang các phương án khi có tình huống xảy ra để xử lý kịp thời. Công tác xây dựng Nhà văn hóa, Trường học, Trạm y tế xã đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật đất đai. Giải quyết triệt để các vụ việc còn tồn đọng trong năm 2015. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án hạ tầng dân cư đấu giá chân đê. Lập hồ sơ đất dân cư đấu giá khu Văn Chỉ, Chán Trâu và Man Bội (thôn Đạo Tú). Chỉ đạo quản lý và duy trì lực lượng vệ sinh môi trường, chỉ đạo thu gom rác thải đúng nơi quy định. Thống nhất giao cho Ban quản lý các thôn quản lý bãi rác thải. Lãnh đạo xã luôn duy trì và phát triển, củng cố chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tập trung nâng cao chất lượng và đảm bảo sự bền vững. Để có được những thành quả đó phải nói đến tầm nhận thức sâu sắc của các cán bộ nhân viên về môi trường: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.” (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam). Nắm chắc được vấn đề đó thì công tác tuyên truyền mới đạt được chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Như Điều, Bí Thư xã Song Hồ cho biết: Để phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội 2016. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã mang lại kết quả thiết thực. Về nông nghiệp: đảm bảo cấy hết diện tích, đúng thời vụ. Sử dụng cơ cấu giống hợp lý cho năng suất chất lượng… Đẩy mạnh và phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung vừa và nhỏ. Chủ động phòng trừ dịch bệnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại: Lãnh đạo xã khuyến khích các gia đình phát triển ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới và các hoạt động dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế quản lý, khuyến khích việc vay vốn ngân hàng và tổ chức tín dụng để các hộ gia đình có thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Để phát triển kinh tế bền vững thì công tác bảo vệ môi trường luôn phải song hành. Bằng các giải pháp thiết thực Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Song Hồ đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế theo đường lối của Đảng và chủ trương của Nhà nước: “Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững”. Chính quyền cùng các đoàn thể tích cực vận động, tuyên truyền khẩu hiệu “phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường”. Để người dân tham gia công tác bảo vệ môi trường có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nguyễn Nhường