Phát hiện nhiều vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính đất đai

BVR&MT – Thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong năm 2017, qua thanh kiểm tra về việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai các cấp ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, đơn vị đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, trong năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… tại 8 tỉnh, thành phố là: Vĩnh Phúc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Khánh Hòa, Gia Lai và Phú Thọ.

Qua thanh tra, Tổng cục Quản lý đất đai đã phát hiện nhiều tồn tại trong quản lý ở một số địa phương như: Thời gian thực hiện nhiều thủ tục tại các cấp địa phương còn chậm, kéo dài quá thời gian quy định; một số thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê, chuyển mục đích đấu giá đất bị chia thành nhiều thủ tục và người sử dụng đất phải nhiều lần phải nộp hồ sơ.

Đặc biệt, một số việc thực hiện không cần thiết, làm phức tạp thủ tục như hồ sơ thủ tục phải nộp còn có nhiều giấy tờ sai quy định. Cơ quan thuế yêu cầu chuyển quá nhiều giấy tờ ngoài quy định để xác định nghĩa vụ tài chính phục vụ việc ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận.

Tổng cục Quản lý đất đai cũng phát hiện một số thủ tục công việc không đúng thẩm quyền, trách nhiệm, có quá nhiều tờ trình đề nghị cấp giấy chứng nhận tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên và môi trường.

Một số việc không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định như: Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận không đúng mẫu, không ghi đủ nội dung; khi xác nhận hồ sơ không ghi vào sổ theo dõi, không ghi ngày ký xác nhận đã kiểm tra vào đơn; các xã tiếp nhận và giải quyết xong không trực tiếp chuyển lên huyện theo cơ chế một cửa liên thông mà trả lại hồ sơ cho người dân đi nộp.

Ngoài ra, một số trường hợp thực hiện không đúng trình tự như giấy chứng nhận trước khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; bàn giao đất thực địa cho trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá trước khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.