Nâng cao vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử

BVR&MT – Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2019, sáng ngày 16/3 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mức văn hóa ứng xử”.

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các nhà nghiên cứu văn hóa, báo chí, truyền thông.

Hội thảo có sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện các bộ, ban ngành.

Phát biểu đề dẫn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết: Xuất phát từ thực tiễn và tầm quan trọng của văn hóa ứng xử, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát huy nhân tố con người trong đời sống xã hội…Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã tích cực xây dựng ban hành quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ như: Đề án Văn hóa công vụ để Chính phủ phê duyệt đã có quy định về tinh thần, thái độ văn hóa ứng xử, đạo đức ứng xử, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và những quy định khác; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học để xây dựng văn hóa trường học lành mạnh; UBND TP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Tuy nhiên, việc thực hiện những quy tắc ứng xử văn hóa còn hạn chế. Do đó, việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí trong việc truyền thông văn hóa ứng xử để giáo dục tư tưởng, tuyên truyền, định hướng hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử phù hợp với bối cảnh xã hội mới. Từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, cộng đồng, xã hội và đất nước.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhằm xác định những đặc điểm của văn hóa con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại; thảo luận về lối sống, văn hóa ứng xử của con người Việt Nam, văn hóa ứng xử trong gia đình; ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ; xây dựng môi trường ứng xử lành mạnh, an toàn trên mạng xã hội… Đồng thời phân tích thực trạng văn hóa ứng xử trong các lĩnh vực đời sống xã hội và xác định vai trò của báo chí trong lan tỏa những thông điệp điển hình để hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử; Bài học kinh nghiệm trong quá trình tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt, phê phán cái xấu trong xã hội; Đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò của báo chí về truyền thông chuẩn mực văn hóa ứng xử trong thời gian tới.

Hội thảo cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hóa ứng xử, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa về chuẩn mực văn hóa trong đời sống xã hội.

Toàn cảnh Hội thảo.

Để khắc phục các tình trạng nêu trên cần có những giải pháp kịp thời. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp thông tin với các cơ quan báo chí. Thực tế chứng minh báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay. Trong đó, báo chí là kênh quan trọng để tuyên truyền, hướng dẫn và định hướng dư luận, hình thành chuẩn mực văn hóa ứng xử, ngăn chặn sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội.

Ban PV