Kon Tum: Đẩy mạnh trọng tâm phát triển nông nghiệp

BVR&MT – Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của chủ trương phát triển nông nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nhiều năm năm qua, tỉnh Kon Tum tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực để phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh và đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. 

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Kon Plong.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, tổng diện tích các cây trồng chính năm 2021 ước đạt 188.567,7 ha, đạt 102,91% kế hoạch, trong đó: Vụ Đông xuân 2020 -2021 là 10.639,7 ha; vụ Mùa 2021 là 65.285,9 ha.Tổng diện tích cây lâu năm : 112.642,1 ha, trong đó: Cà phê 29.176,4 ha, cao su 75.871,5 ha, cây ăn quả 6.375 ha, cây Mắc ca : 1.219 ha…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 02 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cụ thể: Cây ăn quả 6.209,2 ha, đạt 101,6% kế hoạch ( trồng mới 1.735,7 ha, đạt 86, 8% kế hoạch), ước đến cuối năm 2021, diện tích cây ăn quả 6.375 ha, đạt 104,3% kế hoạch ( trồng mới 2.000 ha, đạt 100% kế hoạch); cây Mắc ca 1.207,3 ha, đạt 164% kế hoạch( trồng mới 816,11 ha, đạt 204% kế hoạch), ước đến cuối năm 2021, diện tích cây Mắc ca 1.218,9 ha, đạt 159,75% kế hoạch ( trồng mới 825,3 ha, đạt 205,88% kế hoạch); diện tích trồng rừng đạt 3.955,2 ha, đạt 131,84% kế hoạch; trồng cây phân tán, đã trồng được 701,723 ngàn cây/601,8 ngàn cây, đạt 116,6% so với kế hoạch…

Với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, tính đến ngày 31/10/2021 toàn tỉnh Kon Tum đã có 34 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí ( 29 xã đã được công nhận nông thôn mới); có 06 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 02 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân /xã là 15,32 tiêu chí, tăng 0,41 tiêu chí so với năm 2020. Có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 05 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 05 thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn, biên giới đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu năm 2022, diện tích lúa 22.940 ha, cà phê 29.200ha, cao su 76.000 ha, cây Mắc ca 1.575 ha, diện tích rừng có trồng sâm Ngọc Linh 1.657 ha.

Thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và các huyện, thành phố tập trung, khẩn trương rà soát, thống nhất số liệu sản xuất nông nghiệp của năm 2021, xây dựng chỉ tiêu năm 2022, hướng dẫn các địa phương đăng ký thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, hoàn thiện báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021.

Lê Hồng