Hải Dương: Tăng cường công tác quản lý rừng bền vững

BVR&MT – Ngày 05 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định số 1404 /SNN-KL về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thành phố Chí Linh đi kiểm tra công tác trồng rừng thay thế.

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đề nghị Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thành phố Chí Linh và Hạt Kiểm lâm Thị xã Kinh Môn thực hiện nghiêm các nội dung của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT_UBND ngày 01/7/2022 về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trong đó, tham mưu cho Sở tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng, các dự án, các công trình trọng điểm trên đất rừng vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát toàn bộ các dự án đã được cấp phép sử dụng đất rừng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) về rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt ở các khu rừng giáp ranh với các dự án.

Phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ban quản lý rừng rà soát toàn bộ hoạt động chăn nuôi trên dưới tán rừng. Đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng hiện có.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ban quản lý rừng và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung trên; Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục lâm nghiệp theo quy định.

Về phía Ban quản lý rừng, thực hiện nghiêm trách nhiệm của chủ rừng đối với diện tích rừng được giao quản lý theo đúng quy định của Luật lâm nghiệp. Rà soát công tác giao khoán rừng và đất trồng cây ăn quả và thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ, dữ liệu quản lý các hộ nhận khoán theo quy định tại Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp, đất trồng cây ăn quả (có nguồn gốc nông lâm trường) được giao quản lý. Kiên quyết không để phát sinh các vi phạm mới trên diện tích được giao quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT về những vi phạm. Đề xuất phương án quản lý/xử lý đối với các công trình xây dựng trái phép trên diện tích được giao quản lý (nếu có).

Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững và các văn bản chỉ đạo có liên quan…

Quỳnh Anh