Hà Nội: Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý đất đai, môi trường

BVR&MT – Sáng 10/1, Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hiệu quả từ công tác thanh kiểm tra

Theo Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Bùi Duy Cường, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND TP, Sở TN&MT triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm các nội dung công việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sở đã hoàn thành 1.733 nhiệm vụ được Thành ủy – HĐND- UBND TP giao, chủ trì thực hiện 25 nhiệm vụ theo Chương trình công tác số 240/CTr- UBND ngày 10/1/2019 của UBND TP; tiếp nhận và xử lý 25.123 văn bản đến, phát hành 21.722 văn bản đi,…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao tặng Cờ thi đua của Bộ TTN&MT cho Sở TN&MT Hà Nội.

Trong công tác bảo vệ môi trường, đã tập trung rà soát, đôn đốc các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TU, đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết; triển khai hiệu quả Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục hoàn thiện chỉnh sửa bổ sung các nội dung của “Đề án thu gom xử lý chất thải nguy hại TP Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” trình TP trong năm 2020; triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc nội dung Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy đến năm 2020;

Phối hợp với các UBND quận, huyện và thị xã tập trung triển khai quyết liệt Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mục tiêu đến 31/12/2020 không còn sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn TP và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 về việc Phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn TP Hà Nội mục tiêu đến 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng bằng nhựa.

Tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, nhằm cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, CNVCLĐ Sở TN&MT hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong công tác Thanh kiểm tra đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Cụ thể, năm 2019, Sở đã triển khai 71 đoàn thanh tra, kiểm tra (Lĩnh vực đất đai: 45 Đoàn; Lĩnh vực môi trường và tài nguyên Nước: 22 Đoàn; Lĩnh vực khoáng sản: 2 Đoàn; Lĩnh vực hành chính: 2 Đoàn).

Sở TN&MT đã ban hành 30 Kết luận thanh tra đối với 30 quận, huyện, thị xã và 584 phường, xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công và tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Kiểm tra, rà soát các và triển khai 21 đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với 379 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và có kết luận thanh tra đối với từng dự án và tổng hợp, báo cáo HĐND-UBND TP.

Từ kết quả thanh tra trên, Sở đã kiến nghị, đề xuất, báo cáo UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất không còn phù hợp với các quy định hiện hành; kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, xử lý hoặc kiến nghị đề xuất với UBND TP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hình thức xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Sở đã kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi đất hoặc bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất với 28 Dự án với tổng diện tích 1.758,6ha đất; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp tiền cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn đối với 24 Dự án với tổng diện tích 35,8ha đất; trình Chủ tịch UBND TP ban hành 42 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT với với số tiền 924.390.235 đồng.

Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, CNVCLĐ Sở TN&MT hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực chuyên môn, như Quản lý đất đai, Bảo vệ môi trường, công tác thanh kiểm tra,…

Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý, năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng để thực hiện nốt những phần việc còn lại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và tạo nền tảng chuẩn bị cho kế hoạch 2021 – 2026; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII … Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở TN&MT TP tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương; chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn TP.

Đặc biệt, Sở TN&MT cần tăng cường công tác chỉ đạo quản lý đất đai, môi trường. Trong quản lý tài nguyên nước, phải đặc biệt chú trọng đến quản lý nước ngầm. Trong quản lý tài nguyên khoáng sản (cụ thể là tài nguyên cát) vừa khai thác hiệu quả nhưng phải đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường, tránh tình trạng đạt được chút ít về lợi ích kinh tế nhưng lại gây thiệt hại về môi trường. Phó Chủ tịch UBND TP đồng thời yêu cầu Sở TN&MT cần tập trung hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cho TP.

9 đơn vị trực thuộc Sở TN&MT nhận Cờ thi đua năm 2019 của UBND TP.

Lĩnh hội những ý kiến Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBND Thành phố và hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện quyết liệt các giải pháp có tính đột phá để hoàn thành tốt những chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Tại Hội nghị cũng đã Công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT Hà Nội vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019; Công bố Quyết định khen thưởng của UBND TP Hà Nội đối với các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT TP.