Gia Lộc (Hải Dương): Tập trung xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp

BVR&MT – Huyện Gia Lộc kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới trên đất nông nghiệp, đồng thời xử lý những vi phạm đã tồn tại trước đây.

Một công trình làm nhà trên đất nông nghiệp tại xã Hồng Hưng bị tháo dỡ (ảnh minh họa)

Theo UBND huyện Gia Lộc, từ ngày 7.3.2022 đến ngày 30.7.2023, huyện phát sinh 16 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. UBND huyện và các xã, thị trấn đã tuyên truyền, vận động và có 9 hộ tự tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng công trình vi phạm; lập biên bản, yêu cầu dừng vi phạm để xử lý đối với 7 gia đình. Các vi phạm này xảy ra tại các xã Đồng Quang, Gia Khánh, Hồng Hưng, Hoàng Diệu, Gia Tân, Lê Lợi, Yết Kiêu.

Thời gian qua, huyện Gia Lộc đã yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai. Xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương và người đứng đầu các địa phương để xảy ra những vi phạm mới hoặc có biểu hiện xem nhẹ, không tập trung trong việc tổ chức thực hiện.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến ngày 17.3, huyện Gia Lộc có 481 công trình nhà trông coi trên đất nông nghiệp chuyển đổi chưa được cấp phép.