Dự án KĐT Nam sông Đa Nhim của Ecopark: Nhà đầu tư lấy tiền từ đâu để thực hiện dự án?

BVR&MT – Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có ý kiến về năng lực tài chính đối với dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 1453/STC-ĐT nêu ý kiến về việc thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Sở Tài chính nhận được Văn bản số 1344/KHĐT-KTĐN ngày 27/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự án đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính đã đưa ra một số ý kiến.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim có quy mô sử dụng đất 153,6 ha, do Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark là chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 11.843 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng vốn của nhà đầu tư: 3.284 tỷ đồng, vốn vay và huy động hợp pháp khác: 8.559 tỷ đồng.

Văn bản số 1453/STC-ĐT của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Về năng lực tài chính của chủ đầu tư, theo hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của Tập đoàn Ecopark, Sở Tài chính cho biết, căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư phải “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên”.

Như vậy, theo quy định, Tập đoàn Ecopark phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 1.774,45 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán của Tập đoàn Ecopark, tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty là 2.569 tỷ đồng, tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Công ty là 4.267 tỷ đồng. Theo văn bản giải trình về năng lực tài chính của nhà đầu tư, Công ty đang sử dụng vốn chủ sở hữu là 258 tỷ đồng để thực hiện đầu tư dài hạn khác. Do đó, số vốn chủ sở hữu còn lại của nhà đầu tư đến thời điểm xem xét là: 4.009 tỷ đồng (4.267 tỷ đồng – 258 tỷ đồng).

Như vậy, về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tại thời điểm xem xét đảm bảo điều kiện theo quy định về tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Về khả năng huy động vốn, theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư ngày 08/6/2022, Công ty đề nghị sử dụng vốn vay và huy động hợp pháp khác: 8.559 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Dự án KDT Nam sông Đa Nhim, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tại hồ sơ có Văn bản số 0507/MBSDG1 ngày 05/7/2022 của Ngân hàng TMCP Quân đội CN SGD 1 về việc Chào cung cấp sản phẩm dịch vụ tài trợ Dự án Khu đô thị mới Nam Sông Đa Nhim tại thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; Trong đó, Ngân hàng mong muốn được hợp tác với Công ty để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài trợ cho Dự án trên cơ sở vốn vay tài trợ phù hợp với tổng mức đầu tư của dự án tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư của Dự án.

Tương đương số tiền 9.474 tỷ đồng. Công ty tuân thủ các điều kiện về tỷ lệ vốn tự có, vốn vay tham gia vào Dự án theo quy định của Pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của MB từng thời kỳ.

Sở Tài chính nhận xét, năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu và khả năng huy động vốn) theo hồ sơ của nhà đầu tư tại thời điểm xem xét chỉ đảm bảo điều kiện theo quy định về tiến độ sử dụng đất để tiếp tục thực hiện dự án khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định hiện hành của ngân hàng nêu tại điểm 3.4. Nhà đầu tư cam kết sử dụng vốn đảm bảo cho dự án nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan sử dụng hồ sơ, tài liệu về tính chính xác và pháp lý của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp.

Trước đó, vào năm 2020, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã có buổi gặp gỡ với Tập đoàn Ecopark về việc tìm hiểu đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn TP giai đoạn 2020–2025 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tập đoàn Ecopark đang hướng tới 2 dự án là Khu tổ hợp dịch vụ, du lịch sinh thái sân golf, cáp treo núi Sapung và Khu đô thị, dịch vụ giải trí – nghỉ dưỡng hồ Nam Phương 1 và hồ Nam Phương 2. Vì vậy, Tập đoàn Ecopark cần được tiếp cận Đề án quy hoạch chung của Bảo Lộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2045 và quy hoạch chi tiết về 2 dự án mà Tập đoàn quan tâm. Cùng với đó, để làm bước đệm đầu tư vào các dự án, Tập đoàn Ecopark cần được địa phương hỗ trợ để nắm rõ các quy định về hiện trạng, mục đích và tính pháp lý sử dụng đất tại các dự án.

 Sơn Tinh