Điện Biên chi trả hơn 32 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

BVR&MT – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên vừa quyết định tạm ứng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lần 1 và lần 2 năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), với tổng số tiền hơn 32,06 tỷ đồng.

Chủ rừng ở Điện Biên nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. (Ảnh tư liệu)

Chủ rừng được nhận tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng lần này gồm: tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng bản, ủy ban nhân dân các xã và các tổ chức khác ở huyện Mường Nhé, đã được giao bảo vệ 80.193,720ha rừng thuộc lưu vực sông Đà.

Trong đó, chủ rừng là tổ chức được chi trả công bảo vệ 35.921,140ha; chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng, ủy ban nhân dân các xã và tổ chức khác được chi trả công bảo vệ 44.237,230ha rừng. Với tổng đơn giá tạm ứng lần 1, lần 2 là 400.000 đồng/ha thì chủ rừng là tổ chức được nhận hơn 14,368 tỷ đồng; chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng, ủy ban nhân dân các xã và tổ chức khác được nhận hơn 17,694 tỷ đồng.

Bảo đảm toàn bộ kinh phí được chi trả kịp thời, chính xác đến các chủ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đề nghị ủy ban nhân dân các xã trong huyện Mường Nhé khẩn trương niêm yết công khai danh sách chủ rừng, diện tích đủ điều kiện chi trả tại trụ sở ủy ban nhân dân xã; đồng thời thông báo đến các chủ rừng ngày, giờ, địa điểm nhận tiền khi ngân hàng có thông báo chi trả trong ngày giao dịch.

Ông Hoàng Xuân Quyết, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mường Nhé, cho biết: Ngay khi nhận thông báo từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về việc tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng trên địa bàn, Phòng đã lập kế hoạch chi trả cụ thể đến từng địa bàn xã trên tinh thần chi trả xã nào xong xã đấy, bảo đảm chính xác, kịp thời. Dự kiến, từ tuần tới (cuối tháng 11), Phòng giao dịch sẽ bắt đầu chi trả đến chủ rừng.