Đề nghị Hưng Yên giải trình đề xuất chuyển đổi 44,76 ha đất lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Yên Mỹ

BVR&MT – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký văn bản gửi Bộ TN-MT phúc đáp Công văn số 1541/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 13.3 của Bộ TN-MT về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Yên Mỹ.

Trong hồ sơ dự án gửi đến Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT đề nghị Bộ NN-PTNT có ý kiến đối với việc chuyển mục đích sử dụng 44,76 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án nêu trên.

Theo đó, Bộ NN-PTNT có đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên giải trình, bổ sung, cập nhật làm rõ một số nội dung của hồ sơ để đảm bảo sự phù hợp và thống nhất về số liệu giữa các tài liệu trước khi thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ, quy mô của dự án chưa có sự thống nhất. Cụ thể, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 H.Yên Mỹ và nghị quyết thu hồi đất, dự án có quy mô 49,38 ha. Tuy nhiên, theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 30.1 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 H.Yên Mỹ; Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 17.6.2022 về phê duyệt đồ án quy hoạch; Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 30.10.2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Yên Mỹ, dự án có quy mô 47,78 ha.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng là 44,76 ha. Nhưng tại Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 H.Yên Mỹ và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 H.Yên Mỹ đã được phê duyệt, không xác định diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên bổ sung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật vào thành phần hồ sơ, đã được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 23.6.2021 của Bộ TN-MT sửa đổi, bổ sung một số điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên đồng thời phải bổ sung, cập nhật chỉ tiêu đất trồng lúa được phép chuyển mục đích sử dụng sang phi nông nghiệp chưa sử dụng hết trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, H.Yên Mỹ và 2 xã thuộc H.Yên Mỹ là Trung Hòa, Tân Lập cập nhật đến thời điểm hiện nay.

Bộ NN-PTNT cho rằng chưa có đủ căn cứ xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Do đó, đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án này; đồng thời đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện lại phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định.

Trước đó, tháng 6.2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, có diện tích gần 48 ha thuộc địa bàn các xã Trung Hòa, Tân Lập và TT.Yên Mỹ (H.Yên Mỹ).

Dự án được quy hoạch để phục vụ đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác xã; di dời cơ sở sản xuất hộ gia đình, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo việc làm cho người lao động, tăng ngân sách cho địa phương…

Cũng theo quy hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên, cụm công nghiệp này sẽ có các cơ sở sản xuất thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành điện tử, ô tô, cơ khí, công nghiệp công nghệ cao; các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường.

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ