Dấu chân carbon

Dấu chân carbon chính là tác động mà mỗi người có thể gây ra đối với môi trường. Dấu chân carbon mà mỗi người có để lại có thể rất khác nhau. Ví dụ, một công dân Mỹ có dấu chân carbon gấp hàng trăm lần một người dân nghèo sống ở hạ Sahara. Các hoạt động khác nhau cũng để lại những dấu chân carbon khác nhau. Chẳng hạn, quyết định đi máy bay có thể tạo ra dấu chân carbon lớn trong ngắn hạn, trong khi mua một chiếc ô tô có thể dàn trải dấu chân carbon qua nhiều năm, phụ thuộc vào tần suất sử dụng chiếc xe. Mặc dù khó tính toán chính xác, dấu chân carbon là một trong những yếu tố hữu ích giúp các cá nhân, tổ chức, chính quyền đưa ra các quyết sách hạn chế phát thải.

CHIA SẺ