Đà Nẵng: Tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

BVR&MT – Trong hai ngày 26, 27.9, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham gia buổi tập huấn có đại diện các cơ sở kinh doanh sản xuất và dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc quản lý về hồ sơ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Ông Đặng Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Tp. Đà Nẵng phát biểu tại buổi tập huấn.

Lớp tập huấn đã nghe các báo cáo viên giảng dạy các chuyên đề như: Thay đổi phương thức quản lý môi trường của dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường và đánh giá tác động môi trường; Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện giấy phép môi trường và đăng ký môi trường; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/giấy phép môi trường, Qui định về quản lý chất thải; Một số điểm mới về thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm hành chính.

Ông Đặng Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: Lớp tập huấn nhằm phổ biến các quy định về Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đến với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và phát triển doanh nghiệp.

Hồng Sơn