Công bố số điện thoại đường dây nóng Cục Báo chí

BVR&MT – Cục Báo chí đã chính thức thiết lập đường dây nóng và sẽ tiếp nhận thông tin từ ngày 1/ 9/2018.


Theo đó, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân phản ánh về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí (thậm chí giả mạo nhà báo) để sách nhiễu doanh nghiệp, trục lợi cá nhân, gây ra bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ những người làm báo chân chính.

Để chủ động ngăn chặn và có biện pháp xử lý hành vi vi phạm như nêu trên, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ ngày 1 tháng 9 năm 2018.

Mọi phản ánh xin liên hệ số điện thoại: 086.528.2828 hoặc gửi về địa chỉ email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn

Hoàng Tôn