Chương trình 135: Kiếm tra thực tế tại 08 khu vực

BVR&MT – Mới đây, này 30/9/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 691/QĐ-UBDT về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

Phát triển chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo theo hướng bền vững.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc dự kiến tiến hành kiểm tra, đánh giá 2 chương trình lớn là: 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn một số địa phương thuộc vùng dân tộc và miền núi; Tiếp đó, Chương trình 135 đã đạt được trong các năm 2016 – 2019, ước thực hiện đến 2020 trong Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm:

Hội nghị Tổng kết 10 năm Xây dựng nông thôn mới khu vực Miền núi phía Bắc

Giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Thực hiện trao đổi kinh nghiệm, cách làm tốt của từng địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình 135 nói riêng, các Chương trình MTQG nói chung trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi để từ đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, rút ra các bài học kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương và cộng đồng thực hiện Chương trình 135. Tham vấn địa phương về ý tưởng, nội dung cho khung Chương trình 135 giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình đoàn công tác của Ủy Ban Dân Tộc, thực tế việc sơ kết vùng dân tộc và miền núi tại một số xã thuộc 08 khu vực sau: Tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và Cao Bằng; tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định; tỉnh Hậu Giang và Cà Mau; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Bắc Giang; tỉnh Yên Bái; tỉnh Lào Cai và Lai Châu; tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra đánh giá gồm có trưởng đoàn là Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình 135 và các thành viên là Chuyên viên Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ, đơn vị liên quan. Mỗi đoàn kiểm tra có từ 4 – 5 người, thời gian dự kiến là từ 6 – 8 ngày, đoàn di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay.

Văn Trì