Cấp phép môi trường cho Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

BVR&MT – Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) với công suất xử lý rác thải sinh hoạt 4.000 tấn/ngày – đêm (gồm 5 lò đốt, công suất 800 tấn/ngày đêm/lò đốt; lượng rác tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày đêm; lượng rác đưa vào lò đốt 4.000 tấn rác/ngày đêm).

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký quyết định cấp phép cho Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy điện rác Sóc Sơn địa chỉ tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo đó, công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 4.000 tấn/ngày đêm (gồm 5 lò đốt, công suất 800 tấn/ngày đêm/lò đốt; lượng rác tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày đêm; lượng rác đưa vào lò đốt 4.000 tấn rác/ngày đêm). Công suất phát điện 90 MW (gồm 3 tổ máy).

Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội).

Quy trình sản xuất được thực hiện như sau: Rác thải sinh hoạt → Bể chứa rác → Đảo trộn → Lò đốt → Lò hơi → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện → Hệ thống phân phối điện.

Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội có trách nhiệm vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định.

“Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại giấy phép này và phải dừng ngay việc xả khí thải, nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật”, quyết định cấp phép nêu rõ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Giấy phép nêu rõ, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục tại nhà máy phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 1 lần/năm.

Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định, nhà máy được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ nước thải đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời gian này chỉ được miễn thực hiện quan trắc nước thải định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.

Công ty cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào trong nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường và phải dừng ngay việc xả nước thải để khắc phục.

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ