Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng quy hoạch

BVR&MT – Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sự quan tâm lớn nhất của Chính phủ vẫn là chất lượng của quy hoạch, làm sao phải đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn chiến lược cho phát triển trong giai đoạn tới, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham gia giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 3/11. Ảnh: DUY LINH

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 3/11, tham gia giải trình nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, đây là lần đầu tiên thực hiện Luật Quy hoạch và phải tổ chức lập đồng thời cùng lúc 110 quy hoạch, gồm 1 quy hoạch tổng thể quốc gia, 6 quy hoạch của 6 vùng kinh tế, 39 quy hoạch của ngành quốc gia và 63 quy hoạch cấp tỉnh; khối lượng công việc tiến hành là rất lớn.

Đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Hội đồng thẩm định thông qua và đang báo cáo Chính phủ trình Quốc hội để xem xét, thông qua vào kỳ họp tới.

Trong 6 quy hoạch vùng, Chính phủ đã thông qua quy hoạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long; 5 quy hoạch vùng còn lại đã xong nhiệm vụ quy hoạch và đang tổ chức tiến hành lập quy hoạch.

Cũng theo Bộ trưởng, hiện đã hoàn thành 5/39 quy hoạch ngành quốc gia; trong khi đó, 63 quy hoạch của địa phương hiện đã thẩm định được 9 quy hoạch, và có khoảng gần 50 tỉnh đã xong quy hoạch và sẽ tiến hành thẩm định trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp chiều 3/11. Ảnh: DUY LINH

Về tiến độ chung, Bộ trưởng thừa nhận tiến độ lập quy hoạch đang chậm so với yêu cầu. Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch sau khi giám sát đã nêu ra rất nhiều các vấn đề và đã ban hành kịp thời Nghị quyết 61/2022/QH15 để tháo gỡ rất nhiều khó khăn vướng mắc.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, nguyên nhân chủ yếu của những bất cập, hạn chế là do lần đầu thực hiện Luật Quy hoạch nên còn lúng túng, còn nhiều cách hiểu khác nhau về phương pháp tích hợp quy hoạch khi hiện giờ phải tích hợp đồng thời trong một bản quy hoạch thống nhất. Bên cạnh đó, lực lượng tư vấn quy hoạch còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu quy hoạch tích hợp.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, sự quan tâm lớn nhất của Chính phủ vẫn là chất lượng của quy hoạch, làm sao phải đồng bộ, bảo đảm tầm nhìn chiến lược cho phát triển trong giai đoạn tới, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vừa hướng dẫn, vừa tham gia cùng các địa phương, các ngành để có những phương pháp lập quy hoạch tốt nhất, bảo đảm chất lượng cao nhất cũng như bảo đảm tiến độ mà Nghị quyết 61 của Quốc hội đã yêu cầu.

“Công tác quy hoạch không phải là làm xong cấp tỉnh rồi mới làm cấp vùng, mà phải lập đồng thời cả quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Quy hoạch nào xong trước thì xem xét, phê duyệt trước, quy hoạch nào xong sau mà có khác với các quy hoạch trước thì phải điều chỉnh theo các quy hoạch cấp cao hơn” – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.